Số điện thoại liên hệ

0346089023 (Ms.Minh Anh)

Email

doingoai.imtlu@gmail.com

Địa chỉ

Trường Đại học Thăng Long, Hoàng Mai, Hà Nội