iMagazine là hoạt động của CLB iM đã được đưa vào hoạt động xuyên suốt từ lúc thành lập cho đến nay. Sự kết hợp độc đáo giữa “i” trong “iM” và “Magazine” là trang báo chí, tạp chí cho thấy đây không chỉ là lời khẳng định cho một nguồn cung cấp thông tin chính xác về Marketing mà còn là nơi thể hiện sự đam mê và sáng tạo của các thành viên trong CLB.

  iMagazine của iM đã và đang đổi mới, bắt kịp những xu hướng Marketing mới nhất, trở thành
 nơi cung cấp thông tin đa dạng và phong phú cho bạn đọc.